Skip to main content

Bế mạc huấn luyện dân quân xã Trấn Ninh năm 2023

Sáng ngày 13/6/2023, Tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Ban chỉ huy quân sự xã Trấn Ninh đã tổ chức Hội nghị bế mạc dân huấn luyện dân quân năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng trưởng các đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng 43 dân quân tham gia huấn luyện.

Bế mạc huấn luyện dân quân

Sau gần 10 ngày tổ chức huấn luyện. Lực lượng dân quân đã tổ chức kiểm tra và tổng kết với kết quả tích cực sau: Kiểm tra nhận thức đạt loại giỏi 20 đồng chí (47%) đạt khá 23 đồng chí (53%); kiểm tra bắn đạt thật đạt loại Giỏi 9 đồng chí (20%), khá 32 đồng chí (74%).  Hội nghị bế mạc huấn luyện dân quân năm 2023, đã có 3 cá nhân và 02 tập thể ưu tú, đạt thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch UBND xã tạng giấy khen.

bế mạc dân quân

 

About