Skip to main content

Chi bộ Sở Công Thương Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri

Chiều ngày 14/5/2024 Chi bộ Sở Công Thương Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại thôn Bản Hẻo xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan.

s

 Tại đây các đồng chí Đảng viên trong chi bộ được giới thiệu về thân thế sự nghiệp đồng chí Lương Văn Tri và những đóng góp to lớn của đồng chí trong sự nghiệp giải phóng cách mạng của Đảng của dân tộc, rất vinh dự, tự hào đồng chí được Bộ Chính trị công nhận là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; trải qua 73 năm phấn đấu liên tục, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương tỉnh Lạng Sơn, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần quan trọng vào công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời Chi bộ chủ động xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động” trong toàn đơn vị.

dsg

Nguồn: TTĐT huyện Văn Quan

About