Skip to main content

Hoàn thiện các công trình xây dựng và sửa chữa cầu đường trên địa bàn xã Trấn Ninh

Trung tuần tháng 9/2023. Cơ bản các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã cơ bản hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Trogn các công trình đầu tư công 02 công trình trọng điểm trên địa bàn xã là xây dựng mới cầu Khau Sla thôn Bản Hẻo và Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước trên đường tỉnh lộ 232 (đoạn từ KM 23-26, qua thôn Khau Ngòa).

cầu khau sla

Các công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt  thuận lợi đối với các em học sinh đến trường trong dịp mưa lũ. 

đường sửa chữa

 

About