Skip to main content

bộ đội thuộc Trung đoàn 123 thực hiện công tác dân vận tại Trấn Ninh

Thực hiện kế hoạch bộ đội hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Bắt đầu từ ngày 16/12/2023 hơn 50 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 123 đã có mặt tại Trấn Ninh bắt đầu công tác dân vận giúp dân làm đường bê tông. Địa điểm được chọn thực hiện là tuyến đường lên Khun Túng thuộc thôn Khau Ngòa với chiều dài dự kiến 1km.

bộ đội

Công tác dân vận được các chiến sĩ bộ đội thuộc Trung đoàn 123 thường xuyên thực hiện ở nhiều các địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn góp phần quan trọng tham gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Đây cũng là lần thứ các chiến sĩ thuộc Trung Đoàn 123 đến thực hiện công tác dân vận tại xã Trấn Ninh, lần đầu vào năm 2018 thực hiện mở tuyến đường Nà Lắc - Cốc Chủ với chiều dài gần 02 km.

bộ đội

Trong đợt này ngoài việc tham gia lao động thực hiện lao động đổ bê tông đường của các chiến sĩ bộ đội;  cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã đã chủ động phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, nghỉ, sinh hoạt cho bộ đội đến thực hiện dân vận, trực tiếp phân công công các tổ chức hội, đoàn thể và cán bộ công chức trên địa bàn cùng tham gia thực hiện đóng góp ngày công, vật dụng lao động với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết quân dân bền chặt. Coi đây là vinh dự lớn lao mà địa phương được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Trung đoàn 123 quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn mới tại quê hương người anh hùng tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam là đồng chí Lương văn Tri./.

About