Skip to main content

Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2024, tại sân UBND xã Trấn Ninh đã tổ chức Chương trình phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng ngày quốc tê hạnh phúc 20/3. 

About