Skip to main content

Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ xã Trấn Ninh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Trấn Ninh về tổ chức huấn luyện dân quân năm 2024. Sáng ngày 20/5/2024 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Trấn Ninh, Ban chỉ huy quân sự xã Trấn Ninh đã tổ chức lễ khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024. Buổi lễ có mặt đầy dủ các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện BGH các trường tham gia.

sà

Tham gia huấn luyện dân quân năm nay có 43 dân quân thuộc 5 thôn Còn Pù, Bản Hẻo, Phiêng Lầy, Khau Ngòa, Phù Huê, Chương trình huấn luyện dân quân tự vệ xã Trấn Ninh sẽ diễn ra trong 07 ngày liên tục, bắt đầu từ Lễ khai mạc ngày 20/5/2024 đến ngày 30/5/2024.

adf

 

About