Skip to main content

Nhà máy thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6) tổ chức Lễ Khánh thành đi vào hoạt động

Dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6) là Dự án nằm trên địa bàn thôn Phù Huê, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, được Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Lý tổ chức khởi công xây dựng vào tháng 7/2019. Nhà máy có công suất lắp máy 13MW với tổng vốn đầu tư hơn 496 tỷ đồng.

sdgs

Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6) đi vào khai thác vận hành sẽ góp phần bổ sung nguồn cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung.

Được biết, Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6) là công trình thủy điện thứ 7 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành và thực hiện phát điện thương mại lên hệ thống lưới điện quốc gia.

About