Skip to main content

RA MẮT MÔ HÌNH "ĐỊA CHỈ TIN CẬY" TẠI CỘNG ĐỒNG XÃ TRẤN NINH

Ngày 16/10/2023, Hội LHPN huyện Văn Quan phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Trấn Ninh tổ chức Lễ ra mắt địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tại xã Trấn Ninh. Đây là địa chỉ được Hội LHPN huyện chỉ đạo thành lập trong khuôn khổ Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em". Dự buổi lễ có đồng chí Phương Thị Phi Hoàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Qua và đầy đủ lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, thành viên Ban quản lý Địa chỉ tin cậy của xã cùng 20 chị em đại diện hội viên Hội phụ nữ xã.

địa chỉ tin cậy

Mô hình "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng" là một tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng; mục đích hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình về nơi tạm lánh nhằm tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình. Mô hình do UBND xã thành lập, quản lý, gồm các thành viên là những cá nhân có uy tín cao trong cộng đồng như trưởng công an, hội phụ nữ, công chức tư pháp, văn hóa, các trưởng thôn... Trong quá trình xây dựng mô hình, Hội LHPN huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn cơ sở từ khi thành lập đến lúc đi vào hoạt động. Hội Liên hiệp phụ nữ xã đóng vai trò tham mưu, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cá nhân ở địa phương để triển khai, đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trở thành địa chỉ tin cậy của địa phương.

About