Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Còn Pù

Thực hiện Kế hoạch về công tác tuyên truyền và triển khai phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024. Ngày 10/4/2024 tại Nhà văn hóa thôn Còn Pù, Các thành viên trong nhóm tuyên truyền viên pháp luật của UBND xã Trấn Ninh (Gồm Tư pháp, Công an, Văn hóa xã hội...) đã thực hiện tuyên truyền lưu động lồng ghép tại thôn Còn Pù đã thu hút được gần 90 lượt người nghe đại diện cho các hộ gia đình các thôn tham gia.

ap

Các nội dung tuyên truyền trọng tâm trong hội nghị gồm: Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Dữ liệu dân cư, chuyển đổi số; luật giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt...

Thông qua các nội dung tuyên truyền, người dân các thôn đã hiểu rõ hơn về các nội dung quy định, qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, góp phần chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong nhân dân./.

About